To access this website, please confirm that you are over 18 years old.

NEWS

Open Competition
02/02/2021

“Armenian Tobacco Company” LLC announces an open tender for the selection of an insurance company for the purposes of employee health insurance.

Crown of Armenia
30/06/2020

"Crown of Armenia"

Clarification
07/05/2020

Հաշվի առնելով զանգվածային տարբեր լրատվամիջոցներով տարածված տեղեկությունները Արմենիան Տոբակո Քոմփանի ընկերության ծխախոտային արտադրանքը մաքսանենգ ճանապարհով ՌԴ տարածքում հայտնվելու վերաբերյալ, Արմենիան Տոբակո Քոմփանի ընկերությունը հայտնում է, որ որևէ առնչություն չունի մաքսանենգ եղանակով ՌԴ տարածք ծխախոտային արտադրանք տեղափոխելու հետ։

From competitive salaries to $15 million investment
26/09/2019

Armenian Tobacco Company has emerged as a new brand in the Armenian tobacco market and has already managed to establish cigarette production with state-of-the-art production lines, make investments and contribute to export promotion in a relatively short period of time. In a conversation with PanARMENIAN.Net, the General Manager of ATC talks about the investments the company has made, its products, plans for the future, and much more.

New Tobacco Factory in Armenia
10/07/2019

A new tobacco company is opened in Armenia, which plans to export 80% of its products.

Eight companies were granted import duty exemption
09/07/2019

Armenian government granted exemption from import duties to eight companies as part of priority investment projects.

New company in Armenian tobacco production
13/04/2019

Armenian Tobacco Company was founded in 2017 in the city of Abovyan.