Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն

Մեր ընկերության համար սոցիալական պատասխանատվությունը` այն է հասարակության կյանքի բարելավումը, գործունեության կարևորագույն ուղղություններից մեկն է։ Կատարելով մեծածավալ ֆինանսական ներդրումներ արտադրության ոլորտում` մեր ընկերությունը նպաստում է տնտեսության զարգացմանն ու բազմաթիվ աշխատատեղերի ստեղծմանը։