Այս վեբ կայք մուտք գործելու համար խնդրում ենք հաստատել, որ Դուք 18 տարեկանից բարձր եք։

Բաց մրցույթ

Ամսաթիվ: 02/02/2021

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ապահովագրական ընկերությունները կարող են մրցութային հայտերը՝ պահանջվող փաստաթղթերի հետ միասին, փակ ծրարներով ներկայացնել «Արմենիան Տոբակո Քոմփանի» ՍՊԸ՝ ՀՀ, ք. Աբովյան, 2-րդ արդյունաբերական թաղ., թիվ 6 վարչական շենք հասցեով, մինչև 2021 թվականի փետրվարի 15-ը, ժամը 14:00, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 09:00-ից 18:00-ը, իսկ ուրբաթ օրը` ժամը 09:00-ից 17:00-ը:

Փակ ծրարի վրա պետք նշվի.

 • «Չբացել մինչև մրցույթի անցկացման օրը» գրառումը:
 • «Գնահատող հանձնաժողովին» գրառումը:
 • Ողարկող (Մրցույթի մասնակից) և ստացող (Մրցույթի կազմակերպիչ) կազմակերպությունների հասցեները, ամբողջական անվանումները:

Մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ բոլոր մասնակիցները կտեղեկացվեն մինչև 2021 թվականի մարտի 2-ը:

Տեղեկությունների համար զանգահարել «Արմենիան Տոբակո Քոմփանի» ՍՊԸ Գնումների և տենդերների անցկացման բաժին  (+374 60) 54 77 74 հեռախոսահամարով:

Մրցույթի համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ.

 • Դիմում-հայտ:
 • Առողջության ապահովագրության փաթեթների նկարագիրը և Գնային առաջարկ: Պարտադիր լրացման է ենթակա կից ներկայացված 3 Հարցաշարերը (Հարցաշար Ընդհանուր պայմանների վերաբերյալ, Հարցաշար Ապահովագրական Ծածկույթի վերաբերյալ, Հարցաշար ապահովագրական ծածկույթի/բացառությունների վերաբերյալ).
 • Կանոնադրություն` լրացումներով և փոփոխություններով (կրկնօրինակ),
 • Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականը` իր ներդիրներով, ներառյալ՝ տնօրենի վերաբերյալ տեղեկատվության ներդիրը (կրկնօրինակ),
 • ՀՎՀՀ (կրկնօրինակ),
 • Ապահովագրական գործունեության իրականացման լիցենզիայի պատճենը,
 • Նախորդ հաշվետու ֆինանսական տարվա հարկային մարմիններ ներկայացված հաշվետվությունները,
 • Նախորդ հաշվետու ֆինանսական տարվա անկախ աուդիտորական եզրակացության պատճենը,
 • Այլ փաստաթղթեր` ըստ անհրաժեշտության: